เหมืองพลอยเมืองจันท์    

          จากอดีตสู่ปัจจุบัน พลอยเมืองจันท์ได้สร้างชื่อเสียงให้ดังไปทั่วโลก ทั้งชนิดของพลอย และฝีมือการเจียระไนพลอยที่สวยที่สุดจนเป็นที่ยอมรับของพ่อค้าพลอยทุกประเทศ อีกทั้งเมืองจันท์ยังมีภูมิปัญญาเรื่องการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อนอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความลับสำคัญของคนทำพลอยเมืองจันท์เลยก็ว่าได้ จึงทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักของพ่อค้าพลอยทั่วโลก

          เหมืองพลอยเมืองจันท์จากอดีตมีอยู่หลายแห่งตามพื้นที่ราบ หรือ ไหล่เขา ของอำเภอต่างๆ เช่น บ้านบ่อเวฬุ, บ้านตกพรม อำเภอขลุง บ้านบางกะจะ เขาพลอยแหวน อำเภอเมือง บ้านเขาวัว อำเภอท่าใหม่ ซึ่งแต่ละแห่งมีพลอยที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองจันท์มาอย่างช้านาน เช่น พลอยทับทิม ไพลิน บุษราคัม เขียวส่อง โกเมน เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน เหมืองพลอยได้มีการลดลงอย่างมาก เนื่องจากทรัพยากรเริ่มหมดไป ทำให้คนหาพลอยเริ่มไม่มีที่ขุดทำเหมือง อีกทั้งปัจจุบันได้มีการนำเข้าพลอยมาจากทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศทางแถบแอฟริกา นำเข้ามามากที่สุด ทำให้พ่อค้าพลอยบางกลุ่มเริ่มหันไปซื้อพลอยจากต่างประเทศมาผลิตเป็นหลัก ในปัจจุบันเหมืองพลอยที่ยังคงหลงเหลืออยู่ จะมีแถบบ้านบางกะจะ เขาพลอยแหวน และ บ้านเขาวัว ซึ่งพลอยที่ได้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น บุษราคัม เขียวส่อง โกเมน สตาร์ เป็นหลัก หลังๆ มาก็เหลือไม่น่าเกิน 10 เหมืองแล้วที่ยังทำอยู่ ซึ่งปัจจัยหลักก็เป็นเพราะ พลอยเริ่มพบเจอได้น้อยลง ไม่คุ้มกับการลงทุนในการขุด อีกทั้งยังมีพลอยจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเหมืองพลอยหลายราย หยุดทำการไปเลยครับ


...

ขอบพระคุณข้อมูลเนื้อหาจาก สมาคมผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับจันทบุรี

...

ขอบพระคุณข้อมูลเนื้อหาจาก สมาคมผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับจันทบุรี

...

ขอบพระคุณข้อมูลเนื้อหาจาก สมาคมผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับจันทบุรี    แหล่งเรียนรู้เหมืองพลอยบางกะจะ    

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 น.-15.00 น. ค่าเข้าชม ท่านละ 100 บาท ติดต่อ ลุงสำราญ : 084-944-4097
         

...


...


...


...

ขอบพระคุณข้อมูลเนื้อหาจาก สมาคมผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับจันทบุรี